Webszáj
  VICC KATEGÓRIÁK
  Viccek
  Vicc

  ☺ Napi vicc

  Az éjszakai ügyeletes Új segédet vesz fel a patikus. Az első éjszakai ügyelet előtt így oktatja:
  - Egyszerű dolog ez.Ha öv alatti panaszokkal jönnek, adj ricinust! Az öv feletti panaszokra adj aszpirint!
  Másnap reggel a patikus kérdezi:
  - Na, fiatal barátom mi történt az éjjel?
  - Nem volt semmi baj. Egy eset kivételével a tanácsai szerint jártam el.
  - Ez valami speciális eset volt?
  - Igen. Bejött egy csodálatos nő, szétnyitotta a kabátját, alatta nem volt semmi. Rám nézett és azt mondta:
  - Szépfiú! Egy éve nem láttam férfit!
  - Nos, ennek a nőnek szemcseppet adtam!

  ☺ Legjobb vicc

  Nem akarta bonyolítani Egy főiskolán a hallgatóknak egy olyan mondatot kellett fogalmazniuk, amelyben a "szeretet" és a "szex" szó is előfordul.

  - Egy női hallgató fogalmazása:

  "Amikor két ember mélységesen és szenvedélyesen szereti egymást, és mindkettőjükben megvan az egymás iránti magas fokú és kölcsönös tisztelet, akkor a társadalom morálisan és spirituálisan is támogatja, hogy ez a két személy a fizikai szex mámorában egyesüljön."

  - Egy férfi hallgató munkája:
  "Szeretem a szexet."

  ☺ Ne viccelj!

  Na jó, ha nagyon szeretnéd...
  Írj te is egy jó viccet és feltesszük a legjobbak közé!
   
  Kattints ide
  és küldd el nekünk!

  Köszönjük!

  Vallásos viccek

  Gyónás
  A pap egy tinédzser fiút gyóntat:
  - Atyám, vétkeztem szóban, tettben és gondolatban... Lefeküdtem egy lánnyal, pedig csak fél órája ismertük egymást...
  - Te vagy az, Tamás fiam?
  - Igen, én vagyok, atyám.
  - Na akkor mondd el nekem: ki volt az a lány?
  - Nem mondhatom el, atyám, vigyáznom kell a jóhírére.
  - Ugyan már! Nekem mindent elmondhatsz!
  - Tudom, de ezt nem.
  - Na... Ki volt az? A Kovács Eszter?
  - Nem mondhatom el...
  - Hát akkor a Szabóék lánya, a Kati?
  - Nem mondhatom el...
  - A Kis Judit volt innen a szomszéd utcából?
  - Nem mondhatom el...
  - Nagyon véded te azt a lányt... Makacsságodat azzal büntetem, hogy fél évig nem jöhetsz a templomba ministrálni!

  Odakinn találkozik a fiú az egyik haverjával:
  - Na mi volt a papnál?
  - Kaptam fél év szabit meg három tuti tippet!
  Jó vicc? 4 - Értékeld te is!
  Parancsolatok
  Egyszer az Úr lejött a Mennyből, és elment a németekhez. Azt mondta nekik:
  - Van számotokra néhány parancsolatom, aminek a betartása könnyebbé teszi az életeteket. Az egyik ezek közül az lenne, hogy "Ne ölj!"
  Erre a németek hátat fordítottak neki, mondván:
  - Ez minket nem érdekel!
  Továbbment az Úr az olaszokhoz. Nekik is mondja:
  - Van számotokra néhány parancsolatom, ami megkönnyíti az életeteket. Az egyik ezek közül az, hogy "Ne lopj!"
  - Ez minket nem érdekel! - felelték az olaszok.
  Ezután az Úr továbbment a franciákhoz. Nekik is ajánlotta parancsolatait, például azt, hogy "Ne kívánd felebarátod feleségét!"
  - Ez minket nem érdekel! - utasították el a franciák.
  Az Úr végül a zsidókhoz fordult:
  - Van számotokra néhány parancsolatom.
  - És mennyibe kerül az nekünk? - kérdik tőle a zsidók.
  - Semmibe. - feleli ő.
  - Jó, akkor kérünk tízet!
  Jó vicc? 4 - Értékeld te is!
  Tízparancsolat
  Egy férfi egész héten keresi az új kalapját, de sehol nem találja. Vasárnap misére megy a templomba, beül a hátsó sorba. Elhatározza magában, hogy a mise végén majd gyorsan elindul kifelé, és leakaszt egy idegen kalapot a fogasról.
  Mikor véget ér a mise, a férfi inkább meggondolja magát, mégsem lop kalapot, hanem odamegy a paphoz:
  - Atyám, én bűnös szándákkal jöttem ma a templomba, hogy egy kalapot lopjak, mert a sajátomat elhagytam. De amikor végighallgattam a beszédét a Tízparancsolatról, meggondoltam magam.
  - Isten megáld ezért, fiam. Örülök, hogy meghallgattad az Úr szavát, hogy "Ne lopj!" Ugye, ez volt, ami hatott?
  - Nem, Atyám, amikor azt említette, hogy "Ne paráználkodj!", akkor eszembe jutott, hol hagytam a kalapomat.
  Vicces? 4 - Értékeld te is!
  Gazda a misén
  Egy parasztember egyik vasárnap elmegy a templomba, és meglepődve látja, hogy rajta kívül csak a pap van jelen. A pap megkérdezi tőle, hogy megtartsa-e a misét. A férfi erre azt válaszolja:
  - Ha én kimegyek az istállóba a teheneket megetetni, és csak az egyik jön oda hozzám, én akkor is adok neki enni.
  A pap erre bólint, és hozzáfog a szertartáshoz. Eltelik egy óra, aztán kettő...még mindig tart a mise. Végül a pap befejezi, lejön a szószékról, és megkérdezi a gazdát:
  - Hogy tetszett a szertartás?
  - Hát, tisztelendő atyám, ha én meg akarom etetni a teheneket, és csak egy jön oda hozzám, akkor nem adom neki oda az összes szénát!
  Tetszik? 4 - Értékeld te is!
  Vámnál
  A repülőtéri váróban a beszállásnál megszólít egy elegáns hölgy egy papot:
  - Atyám, ne haragudjon, de szeretnék kérni öntől valamit. Vettem ezt a kis szőrtelenítő gépet, nagyon drága volt, és félek, hogy elkobozzák tőlem a vámosok. Nem tenné meg, hogy eldugja a ruhája alá?
  - De, lányom, tudod, hogy én nem hazudhatok.
  - Semmi baj nem lesz, higyje el. Önnek olyan becsületes arca van, hogy nem is fognak kérdezni semmit.
  Rendben, a pap elrejti a kis gépet a ruhája alá. Amikor a vámvizsgálatnál rá kerül a sor, megkérdezik tőle:
  - Van valami elvámolnivalója?
  - A fejemtől a derekamig nincsen.
  - Na és derékon alul? - kérdezi meglepődve a vámos.
  - Nos, hogy őszinte legyek, van ott egy szerkezet, ami nőknek való, de még nem használta senki.
  A vámosok erre nagyot nevettek.
  - Jól van, jöhet a következő utas!
  Jó vicc? 4 - Értékeld te is!
  Haldokló apáca
  A zárdában az apácafőnök a halálos ágyán fekszik. A nővérek körbeveszik, imádkoznak fölötte, egyikük egy pohár langyos tejjel kínálja a szenvedőt, de az nem kér inni. A nővér kimegy a konyhába a pohárral, mivel eszébe jut, hogy van ott egy üveg Whisky, amit még tavaly karácsonykor kaptak. Beleönt egy nagy adagot a tejbe. Visszamegy és újból megkínálja a haldoklót. Az apácafőnök kortyol egyet, majd egy még nagyobbat, végül kiüríti az egész pohárral, és megkönnyebbülten hanyatlik vissza a párnára.
  Így szól hozzá az egyik nővér:
  - Anyám, kérem adjon nekünk egy utolsó tanácsot!
  - Azt a tehenet el ne adjátok!
  Tetszik? 4 - Értékeld te is!
  Négy pap
  Négy pap vitázik egy teológiai kérdésen, hárman próbálják meggyőzni a negyediket, aki teljesen biztos a saját véleményében.
  Egyszer csak elkezd imádkozni:
  - Uram, küldj jelet, hogy nekem van igazam! - erre egyszeriben villám csap le a derült égből a mellettük álló fára. A többiek mindig hitetlenkednek:
  - Ez lehet csupát véletlen is...
  A negyedik pap újra imádkozik:
  - Uram, küldj még egy jelet és győzd meg ezeket a hitetleneket! Erre nagy földrengés támad, de a többi pap még mindig nem hisz neki:
  - Ez is csak véletlen volt...
  A negyedik pap újra imádkozik:
  - Uram, kérlek küldj egy félreérthetetlen jelet ezeknek a hitetleneknek!
  Erre egy mély hang szólal meg fentről:
  - IGAZA VAN !!!
  Erre a többi pap:
  - Oké, akkor három kettő ellen...
  Vicces? 4 - Értékeld te is!

  A legjobb vallásos viccek és jó poénok egy helyen - Webszáj - A legviccesebb website!